thong tin viettel - thong tin viettel:

Xem giá, tồn kho ở: TP. HCM.. Tìm số điện thoại Tìm tên chương trình. trình Cơ hội trúng 2018 chỉ vàng khi mua hàng tại Điện máy XANH - Đợt 1 và 2.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày