đài voa

Mẹ bầu mang thai lần đầu và không biết cách tính tuổi thai như thế nào cho chính xác? Đừng lo, đã có 3 cách tính tuổi thai và ngày dự kiến.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày