thai nhi 30 tuan phat trien nhu the nao

Chuyển đến 12, Xem ngày tốt sửa nhà, làm nhà tháng 10 năm 2019 tuổi Hợi - Chọn ngày đẹp động thổ làm nhà, sửa nhà tháng 10/2019.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày