tpb vndirect

Với lãi suất như hiện nay khách hàng có tiền nhàn rỗi vẫn yên tâm gửi ngân hàng để hưởng lợi. Lãi suất vẫn rất hấp dẫn nhất là với kỳ hạn 6.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày