dịch vụ thu tiền hộ của bưu điện - dịch vụ thu tiền hộ của bưu điện: viettel cầu giấy

HỖ TRỢ CHO VAY TIỀN MẶT *Ngân hàng VP Bank - Fe Credit cho vay tiền mặt Số tiền cho vay từ 10 triệu đến 70 triệu. -Lãi suất ưu đãi - Không mất phí hồ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày