cần tiền - cần tiền:

Vay tín chấp Ngân hàng bằng CMND hộ khẩu - Đây là sản phẩm dành cho. cần cung cấp bản photo CMND và Sổ hộ khẩu là có thể được vay tiền mặt.. Vay theo Chứng minh nhân dân (CMND) và Sổ hộ khẩu (HK) là hình.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày