tôi xem chị bí đỏ

Trung tâm Chăm sóc khách hàng – Tổng công ty Điện lực Miền Bắc…. EVN thông tin về nguyên nhân hóa đơn tiền điện tháng 4/2019 cao hơn tháng trước. Hướng dẫn khách hàng tra cứu và phản ánh thông tin qua tổng đài nhắn tin 8079:

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày