vay tien nong xa hoi den o tay ninh sách giải địa lí 8 bài 27

Trẻ biết sử dụng các vật liệu khác nhau 1 cách phong phú để xây dựng. Hoạt động 2: Giới thiệu góc chơi – Thăm dò ý tưởng – Hướng trẻ vào.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày