lenh ho xung tap 1

Cách xem kiểm tra tài khoản khuyến mãi trả trước và trả sau. Mỗi thuê bao Mobifone khác nhau sẽ có cú pháp kiểm tra riêng biệt, vì thế các.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày