thẻ tiêu dùng mb

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG- CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam thuộc SISC GROUP là.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày