vaytinchap. me

Cho khối lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác ABC vuông tại A,AC = a,widehat {ACB} = {60^0}. Đường thẳng BC' tạo với mặt phẳng left( {AA'C'C} right).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày