muốn đăng ký giao hàng tiết kiệm

Tải miễn phí Mẫu file phần mềm Quản lý Thu Chi gia đình bằng excel tại Chuyên. Xem thêm: Cách lập bảng chi tiêu gia đình hàng tháng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày