cách lên đồ ezreal 9.16

Kiểm tra gói cước Mobifone đang sử dụng sẽ cho bạn biết các thông tin về tên gói. Bạn đã biết: Cách phân loại các gói cước 3G của MobiFone. Nếu muốn đăng ký gói cước khác thì bạn chỉ cần hủy gói đang sử dụng bằng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày