tieeur sử hay

Các giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân như: giấy xác nhận độc thân, đăng ký kết. Bảng lương 6 tháng gần nhất có xác nhận của công ty (nếu nhận lương.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày