xem xe muc dat - xem xe muc dat:

Đó là vay tín chấp theo lương chuyển khoản Vietcombank và vay tiền qua. Đây là hình thức vay vốn mà khách hàng không cần có tài sản đảm bảo để thế chấp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày