để dành tiền mua điện thoại vay tien nhanh nhat o hue

1 ty gui ngan hang thi nhan duoc lai bao nhieu? duoi day la bang lai suat mot so ngan hang lon neu khach hang gui tiet kiem 1 ty dong.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày