tra cứu thông tin vay fe

Hiện nay rất nhiều gia đình, vợ chồng thắc mắc về việc vay thế chấp không cần vợ hoặc chồng ký có được không? Dưới đây là những thông tin cần biết về quy.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày