nộp tiền điện đà nẵng tủ lạnh điện máy xanh mini

Hướng đẫn cách định khoản hạch toán tài khoản vay và nợ thuê tài chính TK 341.. lập Báo cáo tài chính, kế toán trình bày là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn. tiếp đến khoản vay (ngoài lãi vay phải trả), như chi phí thẩm định, kiểm toán,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày