điện máy xanh đông yên bắc ninh

Tải file Mẫy giấy vay tiền kiêm biên nhận có làm chứ. Hết thời hạn vay trên, tôi cam kết trả nợ gốc và lãi đầy đủ cho ông/bà … nếu không trả được nợ vì.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày