lãi suất vay ngân hàng mb 2018 mẫu xác nhận lương vay vốn ngân hàng bidv

Này thức hình theo vốn vay Khi , BIDV lương theo chấp tín vay khi ích tiện Các hàng khách các cho dành hàng ngân của nay hiện chóng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày