home credit vay tiền mặt

Vay tiêu dùng là hình thức mua sản phẩm trả góp bằng hình thức thế chấp hoặc tín. Mặt thuận tiện của hình thức vay này chính là không cần chứng minh khả.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày