cách tính lãi ngân hàng shb

Xem trang cá nhân của những người có tên là Liên Hương Liên Hương. Tham gia Facebook để kết nối với Liên Hương Liên. Liên Hương (Lena Morgun).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày