tiểu sử lâm nhật tiến

Để có thông tin về vay vốn ngân hàng Quân Đội, hoặc vay thế chấp sổ đỏ đáp ứng nhu cầu hạn mức cao và thủ tục giải ngân nhanh chóng, Qúy khách hàng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày