công thức tính phép quay - công thức tính phép quay:

Có thể nói thêm rằng gửi tiết kiệm ngân hàng là một kênh đầu tư an toàn,. Đối với phương án mua nhà cho thuê, câu hỏi lớn nhất là với 3 tỷ đồng. việc mua nhà cho thuê là không bị tác động bởi vấn đề mất giá đồng tiền.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày