công ty tnhh ecotech việt nam

(Quốc phòng Việt Nam) - Không chỉ sản xuất thành công cối 100mm, Việt Nam còn gây bất ngờ khi sản xuất và thử nghiệm thành đạn hẹn giờ - công nghệ hot.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày