vay theo lương ngân hàng quân đội laptop trả góp điện máy xanh

Phương thức cho vay ngắn hạn là những khoản vay có thời hạn nhỏ hơn 1. ít rủi ro về khả năng thanh toán cũng như về lãi suất so với vay trung và dài hạn... Thứ hai, tổng thời hạn vay vốn không vượt quá 12 tháng kể từ ngày giải ngân.. Làm thế nào để vay tiền mặt trả góp nhanh chóng và hiệu quả?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày