các ngân hàng cho vay trả góp - các ngân hàng cho vay trả góp:

Thu nhập 20 triệu/tháng, vợ chồng trẻ mua nhà tiền tỷ không nợ 1 xu. chúng tôi xác định thuê trọ vài năm để tiết kiệm tiền mua nhà ở Hà Nội.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày