thủ tục đăng ký xe máy tại hưng yên

Theo Điều 26 Luật căn cước công dân 2014, nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ. Công an ban hành; CMND hoặc thẻ CCCD cũ (đối với trường hợp cấp đổi).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày