vietcombank ngân hàng trực tuyến

Lúc tôi cần bạn nhất.!! Bạn đang ở đâu.. A N H . March 21 ·. Lúc tôi cần bạn nhất.!! Bạn đang ở đâu . 22. Share. English (US); Español · Français (France).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày