tuyển dụng chứng khoán ssi lãi suất của ngân hàng xây dựng

Tổng hợp lý thuyết môn vật lý lớp 12 theo chuyên đề và các dạng bài với đủ công thức, phương pháp và tóm tắt cô đọng có bài. CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG CƠ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày