chứng minh thu nhập vay ngân hàng mua nhà

Theo báo cáo của Trung tâm DVVL Hải Dương, trong 10 tháng đầu năm. Hải Dương hướng dẫn về thủ tục, trình tự hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày