bảng tính điểm toeic

Người dạy: Lương Trinh Trúc Kiều Trường: THCS Phước Tân I, Long Thành, Đồng Nai KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ Tuần: 28 Tiết: 55 Chương.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày