len and rin wallpaper sacombank hỗ trợ vay mua nhà

Đối soát trả tiền nhanh. Chuyển khoản vào tài khoản NH 3 lần/tuần vào thứ 2/4/6; Giao hàng linh hoạt. Linh hoạt giao hàng cho khách chọn, đổi địa chỉ giao, đổi.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày