vay khong the chap bidv

Lãi suất vay thế chấp sổ đỏ ngân hàng nào thấp nhất hiện nay?. hàng cá nhân phải có hộ khẩu hoặc tạm trú dài hạn tại nơi thực hiện vay.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày