tuổi nào xông đất đầu năm 2019

Zip Chính Thức Ra Khỏi Sổ Sứ Mệnh Từ Ngày 16/09 Cuối cùng thì vị tướng Ăn và Lăn siêu dễ thương - Zip đã chính thức xuất hiện.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày