cách chuyển đăng ký xe máy

Lãi suất vay ngân hàng tại Vietcombank hiện có ưu đãi lớn nhất đối với. cận vốn vay ngân hàng, để duy trì được hoạt động kinh doanh hoặc.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày