vietcombank cho vay tien khong the chap thuê mặt bằng giá rẻ tại huế

Vay không có tài sản đảm bảo · Vay Tiêu. Vay tín chấp thêm 10% từ khoản vay thế chấp sẵn có · Vay tín. Vay kinh doanh bổ sung vốn lưu động hạn mức.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày