số điện thoại tổng đài bưu điện việt nam

Hiện nay, việc những người có đóng BHXH bắt buộc nhưng sau khi nghỉ việc. hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày