cách tính tiền lãi ngân hàng theo tháng

Bổ sung vốn cho Quý Khách hàng có nhu cầu mở rộng quy mô kinh doanh Chợ. khách hàng; Lãi suất vay: Theo quy định của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày