công thức tính điện thế khuếch tán cách đăng ký viettel 5k

Chuyển đến Ngân hàng BIDV -. vốn hay vay khoản tiền để kinh doanh thì BIDV sẽ là một trong những địa điểm cho vay lý tưởng với dịch vụ vay tin chấp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày