dien vien minh thu - dien vien minh thu:

Chứng từ ghi sổ do kế toán lập trên cơ sở từng chứng từ kế toán hoặc Bảng Tổng hợp chứng từ... Nếu không được thì: Lý do không được là gì ?. bạn đọc kỹ bài viết trên rồi tải phai mẫu làm thực tế công ty rồi hãy hỏi thêm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày