kiểm tra mã số gplx

Giá tiêu non hiện được thu mua ngang, thậm chí cao hơn so với tiêu chín, nhiều nông dân vì thế đã bán tiêu non.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày