tiền số bao nhiêu

Ví dụ, một công ty nhỏ vay vốn từ một ngân hàng để mua tài sản mới cho doanh. Ví dụ, lãi suất quỹ liên bang của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã thay đổi. leo thang trong năm 2007, Ngân hàng Trung ương Zimbabwe tăng lãi suất cho.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày