ocb.com tổng đài viên viettel tphcm

Siêu thị Điện máy XANH tại Thị xã La Gi - Bình Thuận. Bản đồ đến siêu thị Điện máy XANH tại Số 625-627 đường Thống Nhất. Xem chỉ đường đến siêu thị Địa.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày