cách vay vốn làm ăn

Chuyển đến Vay tín chấp bằng CMND và bằng lái xe là gì? - Vay tín chấp bằng chứng minh nhân dân và bằng lái xe là hình thức cho vay.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày