cách tính lãi suất ngân hàng theo tháng diễn viên phim chuyện tình lọ lem trung quốc

... 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó.. công ty báo với cơ quan BHXH là nghỉ ốm, đến nay đã hết 60 ngày,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày