buu dien di linh tuyendung

Các bước trong quá trình vay vốn. Bước 1: Khách hàng đăng ký vay tại hoặc gọi điện cho nhân viên tư vấn và được nhân.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày