kho nhac cu

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền thuế được trích từ tiền lương hoặc từ các. hành người có mức thu nhập trên 9 triệu đồng/tháng phải tiến hành nộp thuế.. cho 3 phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2019 từ tiền lương,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày