voa.com special english

Mời bạn tham khảo điều kiện mua ô tô và đối tượng hỗ trợ cho vay vốn như. Tài sản thế chấp vay vốn là tài sản hình thành từ vốn vay (Hợp đồng mua bán xe).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày