phương thức thanh toán máy in canon điện máy xanh

Call Me Back: Là dịch vụ cho phép khách hàng là thuê bao trả trước (A) của. lập cuộc gọi) có thể gửi tin nhắn tới một thuê bao khác (B) là thuê bao nội mạng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày